Witaj u mnie!

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU " ŚWIĘTA Z AHOJHOME.PL "


1. Organizatorem konkursu "Święta z Ahojhome.pl" są właściciele sklepu internetowego www.ahojhome.pl Ada i Bartek Nawroccy. Nawroccy s.c A.Nawrocka B.Nawrocki, os. Rzeczypospolitej 2/24, 63-200 Jarocin
2. Niniejszy regulamin Konkursu określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs.
3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w dniach 14.12.2016 r. do 31.12.2016 r. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz procesem rozpatrywania ewentualnych reklamacji zakończą się dnia 31.01.2017 roku.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
5. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące w sklepie www.ahojhome.pl zakupów. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem oraz ich akceptacją.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie na adres konkurs@ahojhome.pl przedstawiające świąteczne chwile. Na zdjęciu powinny się znajdować produkty zakupione w sklepie internetowym www.ahojhome.pl. Zdjęcia można dodawać również za pośrednictwem aplikacji Instagram. Należy dodać do zdjęcia odpowiednie hashtagi: #ahojhome oraz #świętazahojhome.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do obioru Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie.
8. Organizator przewiduje w Konkursie dwie nagrody w postaci bonów zakupowych, do wykorzystania w sklepie internetowym www.ahojhome.pl Bon o wartości 500 złotych za zdobycie pierwszego miejsca. Oraz dwa bony o wartości 100 złotych za drugie oraz trzecie miejsce w Konkursie.
9. Nagrody zostaną przyznane najpóźniej 31.01.2016 roku.
10. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
11. Niezależnie od ilości zgłoszeń Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
12. Nagrody należy zrealizować najpóźniej do dnia 31.03.2016 roku. Nagrody niezrealizowane przechodzą na rzecz Organizatora.
13. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia.

Jarocin 14.12.2016 

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres sklep@ahojhome.pl lub dzwonić na numer 793-665-212

0 komentarze:

Prześlij komentarz